Comte Bureau - think people
think people.

Ny Storbylegevakt i Oslo

arkitektur, behovsanalyse, brukerreise, leanmetodikk, modellering, pilotering, samskaping, tjenestedesign, tjenestereise

I 2022 skal det stå klar en ny legevakt på Aker. Den skal ta i mot 330.000 pasienter i året, og blir blant de største legevaktene i Europa. Overgangen til et moderne nybygg gir en gyllen mulighet til å tenke nytt. Vi har bidratt til å kartlegge og ivareta pasienters og ansattes behov.

Veien mot en bedre legevakt starter hos pasientene.

Veien mot en bedre legevakt starter hos pasientene.

Derfor brukte vi mye tid på å være til stede på dagens legevakt, lytte til pasienter, pårørende og ansatte. Vi identifiserte hva pasientene opplevde som verdifullt, og hvor i dagens organisasjon og pasientreiser det oppstår flaskehalser og frustrasjoner.

For å teste ut fremtidens muligheter bygde vi legevakten i full størrelse - i papp!

Slik kunne vi prøve ut både arbeidsprosesser og infrastruktur sammen med ansatte og pasienter, og vurderte størrelse på rom, avstander mellom viktige funksjoner og utstyrsbehov. Gjennom arbeidet fant vi nye muligheter for å skape gode pasientopplevelser og fornøyde medarbeidere.

Å designe felles mål og retning.

Å designe felles mål og retning.

Legevakten er en kompleks organisasjon. Ulike enheter har forskjellige pasientgrupper, arbeidsmåter, prosedyrer og målsetninger. Det var derfor avgjørende å samle alle rundt pasientens behov. I tett samarbeid med dagens ansatte utviklet vi et sett designprinsipper som et verktøy for å gi felles føringer for resten av byggeprosessen.