Comte Bureau - think people
think people.
skolelos illustrasjoner arbeidsdokument-52.png

Skole er det beste sikkerhetsnettet.

barnevern, brukerrettet, opplæringsplattform, pilotering, skolelos, tjenestedesign, tjenestereise

En tredjedel av dagens ungdom greier ikke å fullføre videregående skole. De sliter kanskje ikke bare faglig, men også sosialt og i hjemmet. Disse ungdommene har kanskje allerede kontakt med barnevernet, men ingenting ser ut til å hjelpe dem. Sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har vi utviklet barnevernstiltaket Skolelos for å støtte flere til å fullføre skolen.

Skolelos er et tiltak basert på ungdommens og hjelpernes erfaringer.

Skolelos er et tiltak basert på ungdommens og hjelpernes erfaringer.

Skolelos er et tiltak som ungdommen selv velger, og skal være helt frivillig. For å nå målene ungdommene selv bestemmer hjelper Skolelosen til med å finne de mindre målene. Tiltaket er basert på prinsipper fra inkluderingsmodellen Supported Employment (SE) og erfaringer med tiltaket Ungdomslos. I tillegg legger det opp til en læringsmodell inspirert av lean startup-metodologi. Skolelosen jobber for at ungdommen skal mestre livet, skolen og ha like muligheter som andre.

Skolelos gir tett, individuell oppfølging til de som står i fare for å ikke fullføre ungdomsskole eller videregående opplæring.

Skolelos gir tett, individuell oppfølging til de som står i fare for å ikke fullføre ungdomsskole eller videregående opplæring.

Vanskeligstilt ungdom ønsker ikke å være en belastning for samfunnet, men trenger hjelp med å fullføre skolen og gjøre det enklere for dem selv. Det å fullføre ungdomsskole og videregående er den viktigste enkeltfaktoren for hvordan man får det som voksen. Skolegang åpner nye dører og mestringsfølelse er viktig for at ungdommen skal lykkes.

Gjennom et helt år testet vi Skolelos i fire barneverntjenester.

Gjennom et helt år testet vi Skolelos i fire barneverntjenester.

Vi lærte opp åtte Skoleloser, og de 42 ungdommen som har fått hjelp har gitt gode tilbakemeldinger. Skolelosen har hjulpet ungdommen med å finne sin måte å mestre skolen på. Verdien av Skolelos bekreftes også av tilbakemeldinger fra lærere, foreldre og barnevernansatte.

Bufdir satser på Skolelos i 2019. Vi har utviklet en digital opplæringsplattform, med videoer, lesestoff og oppgaver.

Bufdir satser på Skolelos i 2019. Vi har utviklet en digital opplæringsplattform, med videoer, lesestoff og oppgaver.