Comte Bureau - think people
think people.
comte-bureau-barnehage.png

Hvordan forbedre starten i barnehagen?

barnehage, barnehage-hjemsamarbeid, barnehageKAT, bra start, brukerreise, foreldresamarbeid, kommunikasjon, språk, tjenestereise

De første årene av livet er helt avgjørende for barns utvikling. Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er en viktig nøkkel for denne utviklingen. Sammen med bydel Alna i Oslo kommune har vi utforsket nye modeller for samarbeid mellom barnehage og hjem, og utviklet standarden Bra start.

"Bra start" er et samtaleverktøy som former foreldrenes første møte med barnehagen.

"Bra start" er et samtaleverktøy som former foreldrenes første møte med barnehagen.

Mange av foreldrene i bydelen har ikke norsk som morsmål, og kan fort bli passive i samtalen. En del har heller ikke erfaring med barnehage, og er usikre på hva slags møte oppstartssamtalen er. Dialogkortet gir foreldrene mulighet til forberede seg til oppstartssamtalen. Man gjør slik om noe mange foreldre ikke ser meningen med, til et verdifullt møte mellom to likeverdige parter.

Bra start - en del av en ny helhet.

Bra start - en del av en ny helhet.

Bra start er ett av mange nye kontaktpunkter mellom foreldre og barnehage. Ved å skape en trygg relasjon fra begynnelsen er det lettere for barnehagen og foreldrene å sammen sørge for at alle barn starter i førsteklasse med et godt, og mest mulig likt utgangspunkt.

Den nye standarden er synliggjort med et fysisk dialogkort. Slik blir standarden lett å lære og lett å bruke.

Den nye standarden er synliggjort med et fysisk dialogkort. Slik blir standarden lett å lære og lett å bruke.

I 2017 testet bydelen dialogkortet i et utvalg barnehager, og fra høsten 2018 er det implementert som et samtaleverktøy i alle barnehagene i Bydel Alna.

I 2017 testet bydelen dialogkortet i et utvalg barnehager, og fra høsten 2018 er det implementert som et samtaleverktøy i alle barnehagene i Bydel Alna.