Comte Bureau - think people
think people.
hjemveien-sosialboliger-sarpsborg-comte-bureau.png

Veien til et eget hjem

brukerretting, hjemveien, innovasjonsprisen 2018, sosialbolig, tjenestedesign, østfoldprisen 2018

Kommunale sosialboliger er et svært viktig velferdstiltak. Samtidig er det kostbart. Sarpsborg kommune erfarte at mange bodde mye lenger i sosialboligene enn intensjonen med ordningen. Hvordan kan vi skape mer helhetlige og koordinerte boligtjenester til Sarpsborg kommunes innbyggere?

«HJEMVEIEN» er en veiledningsmappe og en samtalemetodikk rettet mot alle som har fått tildelt en kommunal bolig.

«HJEMVEIEN» er en veiledningsmappe og en samtalemetodikk rettet mot alle som har fått tildelt en kommunal bolig.

Guiden sørger for at de forskjellige delene av kommunen gir klar og lik informasjon til brukerne, samtidig som brukerne selv kan finne frem til informasjon. Dette frigjør mye tid for de ansatte hvor de kan utføre andre viktige oppgaver.

Guiden leder frem mot å søke Startlån - det første skrittet mot å eie egen bolig.

Guiden leder frem mot å søke Startlån - det første skrittet mot å eie egen bolig.

Den inneholder også en veiledningsmappe til alle som har fått startlån. Her står det om alt som skjer på visning, ulike boformer og budgivning. De forklarer også ulike ord og uttrykk som brukes i forbindelse med et boligkjøp.

Det boligsosiale arbeidet i kommunen ble i 2018 nominert til både Innovasjonsprisen og Østfoldprisen.

Det boligsosiale arbeidet i kommunen ble i 2018 nominert til både Innovasjonsprisen og Østfoldprisen.

Før prosjektet var det 186 personer som ikke hadde et sted å bo i Sarpsborg. I dag er det aldri mer enn ti personer på venteliste, og de får som regel kjapt en kommunal bolig.