Comte Bureau - think people
think people.
renovasjonsetaten-comte-bureau.png

En gjenbruksstasjon for fremtiden

arkitektur, brukerreise, effektivitetsreise, kundeflyt, kundereise, sirkulærøkonomi, tjenestedesign, verdireise

Haraldrud gjenbruksstasjon er Norges største gjenbruksstasjon, men i en voksende by er det behov for enda mer plass. I 2023 skal en større og grønnere versjon stå klar til å ta imot 550.000 besøk i året. Vi har bistått Renovasjonsetaten i arbeidet med å designe fremtidens kundereise på stasjonen.

Hvordan gjør vi gjenbruk?

Hvordan gjør vi gjenbruk?

For å forstå kundens behov, er det ikke alltid nok å lytte til hva kunden sier. Innsikt krever også at man ser og opplever tjenesten fra ulike perspektiver. I begynnelsen av prosjektet brukte vi derfor mye tid på stasjonen. Her snakket vi med kunder og ansatte og observerte samspillet mellom dem. Vi testet også selv ut tjenesten og fikk selv erfarte selv hvordan gjenbruk gjøres i dag.

Et effektivt forløp med klimagevinst.

Et effektivt forløp med klimagevinst.

En hovedlærdom fra prosjektet er at gode kundeopplevelser må skapes på to nivåer. For det første skal besøket på stasjonen være enkelt og effektivt. For det andre må de besøkende oppleve at de gjør et klimatiltak som nytter. Vi tror balansen mellom kundenes “Effektivitetsreise” og deres “Verdireise” er nøkkelen til en god kundeopplevelse i fremtiden.

Effektivitetsreisen beskriver tiltak for at kundene får gjort det de skal - så enkelt som mulig.

Effektivitetsreisen beskriver tiltak for at kundene får gjort det de skal - så enkelt som mulig.

Tydelig skilting, differensiering mellom “proffene” og de “uerfarne” privatbrukere, samt nyttige ekstratjenester er noen av tiltakene.

Verdireisen beskriver tiltak for at kunden skal se at resirkulering og gjenbruk nytter.

Verdireisen beskriver tiltak for at kunden skal se at resirkulering og gjenbruk nytter.

Kunden må forstå hvorfor de trenger å bidra. Denne historien bør formidles i alle kontaktpunkt, og tydeliggjøres i hele infrastrukturen på stasjonen.