Comte Bureau - think people
think people.
cinemateket-comte-bureau.png

Tjenestedesign for ny arkitektur

arkitektur, behovsanalyse, brukerreise, konseptdesign, tjenestedesign

Norsk filminstitutt (NFI) er statens forvaltningsorgan på filmområdet. De ønsker å være en tydelig kulturinstitusjon, med publikumslokaler som bidrar til at NFI opptrer og oppleves samlet og løser sitt samfunnsoppdrag godt. Vi har jobbet med å forstå hvordan dagens tjeneste oppleves og hvordan deres nye arealer bør utformes.

Mange brukergrupper, med veldig forskjellige gjøremål.

Mange brukergrupper, med veldig forskjellige gjøremål.

En filmdistributør har leid en sal for pressevisning og skuespillerintervjuer, mens en lovende regissør skal møte en filmkonsulent. Noen besøker Cinemateket på kveldstid, og ønsker god film og god vin. På dagtid i ukedagene kommer kanskje en hel skoleklasse for omvisning. Hvordan kan NFI skape et bygg som svarer til alle disse behovene?

Et bygg som forteller deg hvor du skal.

Et bygg som forteller deg hvor du skal.

I dag går alle besøkende inn samme inngang, møter det samme og bruker de samme arealene. I fremtiden blir det viktig å møte hver brukergruppe på riktig måte. Som besøkende er du i ganske ulikt modus om du skulle vært på et viktig møte for fem minutter siden, eller du ønsker hjelp til en filmanbefaling. Tjenestene og byggets arealer må tilpasses hverandre for å gi en god brukeropplevelse.

Nye konsepter skal bedre ivareta alle brukergruppenes behov.

Nye konsepter skal bedre ivareta alle brukergruppenes behov.

Basert på intervjuer med besøkende og ansatte, observasjoner og kartlegging av dagens aktivitet, har vi utarbeidet forslag til hvordan byggets funksjoner bør organiseres for å bidra til bedre flyt og bedre brukeropplevelser. Forslagene konkretiseres gjennom illustrasjoner av hvordan de tilgjengelige arealene kan brukes på nye måter for at Filmens Hus blir en attraktiv kulturell møteplass, og førstevalget for både filmbransjen og publikum.

Cinemateket viser flott kvalitetsfilm i noen av landets beste kinosaler.

Cinemateket viser flott kvalitetsfilm i noen av landets beste kinosaler.

Kvadraturen i Oslo skal rustes opp. Fortauene skal bli bredere, og gatene skal domineres av sykler. Området har et stort potensial, og Filmens Hus med Cinemateket har en flott mulighet til å bli en enda mer attraktiv kulturell møteplass. Vi er stolte av å kunne bidra til en slik berikelse av Oslo.