Comte Bureau - think people
think people.
photo-1532356884227-66d7c0e9e4c2.jpg

Appen som øker skolegjennomføring

app, elevtjenesten, ferd, medvirkning, samskaping, social startup, sosialt entreprenørkskap, uitvikle app, utvikle

I dag går 200.000 ungdommer i videregående opplæring. 50.000 av dem kommer ikke til å fullføre. Dette er både et problem for samfunnet og for enkeltindividet. Elevtjenesten skal bidra til at flere klarer å gjennomføre skolegangen.

Skolene har mange rådgivere og hjelpere, men elevene som trenger hjelp tar ikke kontakt.

Skal elevene kontakte hjelperne, må det være når de vil, når de har tid og når de tør. Elevene ønsker seg en “rød knapp” de kan trykke på og få hjelp - i stedet for å stå å banke på låste dører.

Elevtjenesten samler alle hjelperne i én app - og er tilgjengelig når eleven trenger det, der eleven trenger det.

Elevtjenesten samler alle hjelperne i én app - og er tilgjengelig når eleven trenger det, der eleven trenger det.

Elevtjenesten er utviklet i samarbeid med elever og ansatte ved Buskerud videregående skole. Nå er Elevtjenesten i bruk ved 20 videregående skoler i landet.

Elevtjenesten er utviklet i samarbeid med elever og ansatte ved Buskerud videregående skole. Nå er Elevtjenesten i bruk ved 20 videregående skoler i landet.

Idéen dukket opp i workshop med elever - og den opprinnelige beskrivelsen sees på dette bildet.

Idéen dukket opp i workshop med elever - og den opprinnelige beskrivelsen sees på dette bildet.

Vi har allerede hatt tusenvis av samtaler i appen - om alt fra mobbing og kjærlighetssorg til selvmordstanker.

Vi har allerede hatt tusenvis av samtaler i appen - om alt fra mobbing og kjærlighetssorg til selvmordstanker.

Skolene får hjulpet elever de ellers ikke ville fått snakket med - og selv om elevene velger å være anonyme, får hjelperne i det minste foten i døra og kan få gitt gode råd i en desperat situasjon.

I 2018 er Elevtjenesten blitt tatt opp i Social Startup sitt akseleratorprogram, og vi skal jobbe for å gi enda flere elever hjelp når de trenger det, der de trenger det.

I 2018 er Elevtjenesten blitt tatt opp i Social Startup sitt akseleratorprogram, og vi skal jobbe for å gi enda flere elever hjelp når de trenger det, der de trenger det.