Comte Bureau - think people
think people.
demensvennlig-cover.jpg

Økt trygghet gjennom kunnskap om demens og demensomsorg

demens, demensvennlig, nettside, tjenestedesing

Personer som får demenssykdom og deres pårørende opplever ofte mye usikkerhet: Hvordan blir livet nå? Sammen med Gjøvik kommune jobber vi for å bedre støtte denne gruppen.

Det første resultatet av prosjektet er en skreddersydd informasjonspakke.

Det første resultatet av prosjektet er en skreddersydd informasjonspakke.

Nettsiden gjovik.demensvennlig.no bygger på erkjennelsen av at kunnskap om demens er viktig for alle innbyggere. Å vite bidrar til større forståelse og trygghet i møte med personer med demens og deres pårørende, og det trygger de som selv har fått sykdommen. Du kan besøke siden her.

Siden retter seg mot de som har fått eller mistenker demenssykdom, pårørende og andre ansatte i kommunen.

Siden retter seg mot de som har fått eller mistenker demenssykdom, pårørende og andre ansatte i kommunen.

Med personlige videoer hvor kommunens egne ansatte presenterer kommunens tilbud skal siden øke kunnskapen om tjenestetilbudet og gi trygghet.

Nettsiden er blitt godt tatt i mot i kommunen, og fått mye oppmerksomhet.

Nettsiden er blitt godt tatt i mot i kommunen, og fått mye oppmerksomhet.

Under utprøvingsperioden ønsker vi å lære mer om hvem som bruker siden og hvordan innholdet kan gi enda mer verdi.