Comte Bureau - think people
think people.

De siste 10 årene har vi bygd et unikt tverrfaglig designmiljø.

Comte samarbeider med virksomheter som vil forandre verden til det bedre. Sammen utgjør vi en forskjell for den enkelte og for samfunnet. Det er det som motiverer og inspirerer oss hver dag.

 
 
 

De siste 10 årene har vi bygd et unikt tverrfaglig designmiljø.

Å skape nye og innovative løsninger som er nyttige for både innbyggere, medarbeidere og samfunnet som helhet, er en kompleks oppgave. Vi vet likevel at folk i bunn og grunn bare ønsker at tjenester de møter skal være så tilgjengelige og enkle som mulig og at man føler seg trygg, informert og ivaretatt underveis. Med dette utgangspunktet hjelper vi våre kunder å tilby tjenester slik folk vil de skal være. Vi tar ikke valg på bakgrunn av magefølelse eller tilfeldigheter, men ut fra en dyp forståelse av ønsker og behov hos både den som bruker og den som tilbyr tjenesten.

Vi er et tverrfaglig designmiljø, hvor våre ulike bakgrunner og spisskompetanser gjør teamene og prosjektene våre bedre. Alle som jobber i Comte tilføyer sin personlige og unike signatur i sitt arbeid. Likevel har vi noen enkle rettesnorer som vi alltid følger:

  • Brukerretting er lurt: fordi gode løsninger er svar på reelle behov

  • Samskaping er lurt: fordi fremtidens løsninger best skapes sammen med de som skal bruke og tilby dem

  • Visuelle grep er lurt: fordi det kan forenkle det komplekse og skape felles forståelse

  • Tidlig testing er lurt: fordi du må prøve noe for å vite om det fungerer

Er du nysgjerrig på vår tilnærming?