Comte Bureau - think people
think people.
comte-bureau-helena-larson.jpg

En mer barnevennlig asylprosess

asylbarn, asylbarn.no, barn i asylkjeden a til å, pu, tjenestedesign, udi, une

Når personer søker asyl i Norge møter de et omfattende tjenesteapparat. Hvordan er det å være barn i denne prosessen? I et unikt samarbeidsprosjekt mellom Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemda og Politiets utlendingsenhet har vi gått i dybden, og sammen med barna skapt nye tjenester.

Som asylsøker får man mye informasjon, også mye feilinformasjon.

Som asylsøker får man mye informasjon, også mye feilinformasjon.

Ventetiden er litt som en berg-og-dalbane. Noen dager er man full av håp, andre dager føles håpløse. I stor grad påvirkes dette av uklar informasjon, rykter eller ved at barna legger stor betydning i hendelser eller endringer som egentlig ikke betyr noe.

Å gi tilpasset informasjon til asylsøkere under 18 år vil skape mer trygghet og forutsigbarhet.

Med et enkelt språk skal nettsiden asylbarn.no og helt nye informasjonsfilmer fra UDI øke barnas forståelse av prosessen de skal gjennom. Nettsiden og filmene vil også være god støtte til voksne asylsøkere med barn og til ansatte i utlendingsforvaltningen.

Prosjektet fører til interne endringer i utledningsforvaltningen.

Prosjektet fører til interne endringer i utledningsforvaltningen.

Tydeligere rutiner for håndtering av barn i tjenestene og definering av en felles barnefaglig kompetanse skal gi barna et bedre møte med tjenestene. For eksempel har politiet endret sine rutiner for uttransport av barn.

Intervjuene og samtalene med  barna skal også forbedres.

Intervjuene og samtalene med barna skal også forbedres.

Visuelle virkemidler som figurer, tegninger og tidslinjer var viktige i våre intervjuer med barna. Et visuelt hjelpeverktøy som vi utviklet i prosjektet testes nå ut i asylintervjuene, så det blir lettere for barna å fortelle sin historie.